Onze visie

Lichamelijke veranderingen, normen en waarden, weerbaarheid en seksualiteit in onze maatschappij: Wonderlijk gemaakt Voortgezet leert jongeren op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar.

Waarom seksuele vorming bij jongeren?
Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding. In hun puberteit hebben jongeren het voorbeeld en de begeleiding van opvoeders nodig. Aandacht voor seksuele vorming is ook belangrijk, omdat seksualiteit omringd kan worden door gebrokenheid en zonde. Terwijl seksualiteit als scheppingsgave van de Heere God zo wonderlijk mooi en intiem bedoeld is.

Waarom seksuele vorming op school?
Ook op school is aandacht voor seksuele vorming belangrijk. Seksuele vorming is allereerst een taak van ouders. In de puberteit richten jongeren zich echter meer op leeftijdsgenoten en andere identificatiefiguren. Ook komt niet in alle gezinnen seksualiteit (goed) aan de orde. En op straat is er weinig sturing van volwassenen. Op school kunnen jongeren op een zuivere en normale manier met leeftijdsgenoten leren praten over seksualiteit. Als leraar kun je hen namelijk een veilig klimaat bieden. Verder biedt de school een natuurlijke leeromgeving om onderwerpen te herhalen en vaardigheden te oefenen.

Waarom een methode voor seksuele vorming?
Een methode met heldere doelen en uitgewerkte activiteiten helpt je om seksuele vorming op een positieve manier aan de orde te stellen. Vaak ervaren leraren namelijk handelingsverlegenheid. De kans is groot dan het dan eerder vanuit negatieve kanten belicht wordt als er iets speelt op school.

Waarom Wonderlijk gemaakt Voortgezet?
Wonderlijk gemaakt Voortgezet is geschreven vanuit een christelijke levensvisie. Er zijn al veel boeken, methodes en lessen over seksuele vorming bij kinderen en jongeren verkrijgbaar. Dat is echter niet direct bruikbaar voor lesgeven vanuit christelijke uitgangspunten. In Wonderlijk gemaakt Voortgezet bedden we seksuele vorming in de christelijke opvoeding in. We kiezen voor een breed perspectief op seksualiteit: lichamelijkheid, seksualiteit, weerbaarheid en ethische kanten zijn nauw verbonden.

In de lessen verweven we vier doorgaande lijnen ('rode draden'):

1. Zelfbeeldontwikkeling
Gericht op kennis en een positief beeld van zichzelf in verwondering richting de Schepper en het (h)erkennen van de eigen seksualiteit.

2. Aanleren van sociale normen
Aan de hand van het begrip ‘privé’ (de intieme plaatsen van ons en andermans lichaam zijn niet publiek) en respectvolle omgang met elkaar.

3. Werken aan weerbaarheid
Het kunnen beoordelen van verdachte situaties door een ja- of neegevoel en bij grensoverschrijding weten wat te doen en dat durven te vertellen aan de juiste mensen.

4. Uitdragen van duurzame relaties van liefde en trouw
Door aandacht voor vriendschap, verliefdheid, verkering en huwelijk dragen we de normen van relaties in liefde en trouw over. Juist ook de verschillen in gedrag en gevoel tussen jongens en meiden komen hierbij aan de orde.

Questions?

is a product of:

Contact

Questions? Contact us.
© 2024 Wonderfully Made  - Disclaimer - Website created by Vanderperk Groep