Ervaringen van leerkrachten

Wonderlijk gemaakt is mijns inziens uitgegroeid tot een volwaardige methode voor relaties en seksualiteit op de basisschool, waarbij enerzijds de geweldige Bijbelse uitgangspunten rondom dit thema hoog worden gehouden en er anderzijds oog is voor de actuele problemen waarin kinderen en volwassenen terecht kunnen komen op dit gebied. Met ook weer oplossingsrichtingen voor alle betrokkenen. Zo blijven geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde.”
Kees Westhuis, directeur Rehobothschool en Oranjeschool in Katwijk

“De nieuwe methode Wonderlijk gemaakt is goed doordacht opgezet. Ook recente onderzoeken die erin verwerkt zijn, maken dat het goed aansluit bij deze tijd en de vragen die kinderen en ook ouders hierbij kunnen hebben."
Alienke Meijer, directeur CBS De Verbinding in Almere

 

Questions?

is a product of:

Contact

Questions? Contact us.
© 2024 Wonderfully Made  - Disclaimer - Website created by Vanderperk Groep